جزییات بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98

در مورد صادرکنندگان با عملکرد کمتر از 70 درصد، تا پایان تیر ماه سال 1398 مهلت دارند مطابق دستورالعمل‌های پیشین نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات خود اقدام نماید. از معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی نظیر معافیت مالیاتی و …. مطابق با آمار عملکرد اعلامی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی به تناسب برخوردار خواهند شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی محدودیت‌های لازم جهت ثبتسفارش، تخصیص و تامین ارز واردات آنها را ایجاد نمایند

اقتصاد گردان –  بانک مرکزی اعلام کرد: بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان تصويب شد. پیرو تصویب بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ٩٨، جزییات اجرای این بسته به شرح زیر اعلام می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال 1398 ، حداقل 60 درصد سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.

 استفاده از تمام روش‌های فوق جهت رفع تعهد صادراتی، منوط به ثبت اطلاعات فروش در سامانه‌های مربوطه است.

    حداکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه سبز صادراتی، حداکثر چهار ماه از تاریخ کوتاژ(پروانه) صادراتی است و در صورت نیاز به مهلت بیشتر برای صادرکنندگان اقلام کشاورزی، فرش و صنایع دستی و سایر گروه‌های کالایی با نظر وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت حسب مورد امکان تمدید مهلت مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی وجود دارد.

       میزان تعهد شرکت‌های پتروشیمی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور در سال 1398، مطابق جدول اعلامی وزارت نفت خواهد بود. کلیه صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد ارزی برگشت ارز حاصل از صادرات می‌باشند

صادرکنندگان در صورت عدم امکان عرضه ارز به صورت اسکناس به میزان تعیین شده در جدول فوق‌ در سامانه های ذیربط می توانند از روش‌های جایگزین فروش در “سامانه نیما” و یا” واردات در مقابل صادرات” جهت رفع تعهد ارزی خود استفاده نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران وسایر دستگاه های ذیربط جهت استفاده از مشوق‌های صادراتی اقدام می‌نماید.

در مورد نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 97 نيز صادركنندگان با عملكرد بيش از 70 درصد،  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران وسایر دستگاه های ذیربط جهت استفاده از مشوق‌های صادراتی اقدام می‌نماید.

در مورد صادرکنندگان با عملکرد کمتر از 70 درصد، تا پایان تیر ماه سال 1398 مهلت دارند مطابق دستورالعمل‌های پیشین نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات خود اقدام نماید.  از معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی نظیر معافیت مالیاتی و …. مطابق با آمار عملکرد اعلامی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی به تناسب برخوردار خواهند شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی  محدودیت‌های لازم جهت ثبتسفارش، تخصیص و تامین ارز واردات آنها را ایجاد نمایند.

در مورد صادرکنندگان بدون بازگشت ارز به چرخه اقتصادی نيز بانک مرکزی اقدامات لازم جهت معرفی آنها به مراجع قضایی و جلوگیری از ارائه خدمات بانکی را ارائه نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به جلوگیری از صدور یا تمدید مجوزهای واردات و صادرات، صنفی، تولیدی و … نظیر کارت بازرگانی، مجوز صنفی و … نماید. سازمان امور مالیاتی اقدام به جلوگیری از استفاده از مشوق های مالیاتی و گمرك اقدام به جلوگیری از واردات و صادرات نماید.

در مورد صادرات ریالی موضوع بند 7 تصویب­نامه مورخ  2 ارديبهشت 97 نيز صادرکنندگان مشمول بند (7) تصویب -نامه كه قبل از تاریخ 16 مرداد 97 به کشور های عراق و افغانستان صادرات داشته اند، می توانند شماره  پروانه  های صادراتی را به بانک مرکزی اعلام نمایند تا در صورت پذیرش بانک مرکزی  نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات ریالی آنها اقدام شود  پروانه  های صادراتی که مشمول این بند می گردند، امکان استفاده از قابلیت واردات در مقابل صادرات را ندارند.

بانک مرکزی 20 درصد از ارزش صادراتی اعلامی توسط گمرک  را به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنان منظور نماید.

     کلیه سازمان ها و وزارتخانه‌های مورد اشاره در این مصوبه نسبت به صدور و ابلاغ دستورالعمل های لازم برای اجرای این مصوبه به زیرمجموعه  های خود و ارائه گزارش سه ماهه به بانک مرکزی جهت طرح در کمیته ماده (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره 97405 مورخ 1397/7/23 اقدام خواهند کرد.

  گمرک نسبت به ارائه اطلاعات سیستمی و برخط پروانه های صادراتی به بانک مرکزی  اقدام نماید. بانک مرکزی امکان دسترسی برخط کلیه سازمان های ذیربط را به سامانه مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات جهت اعمال این مصوبه و سایر قوانین و مقررات مربوطه فراهم نماید.

همچنین مقرر شد بانک مرکزی درخصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستوالعمل های صادره در سال گذشته اقدام کرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. در همین زمینه به اطلاع می رساند صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند تا پایان تیرماه مهلت دارند مطابق دستوالعمل های ابلاغی سال 1397 نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.

براساس سیاست جدید اعلامی۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ می شود. همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ 1397.5.16، پس از ارائه اطلاعات پروانه های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ می‌شود.

تمام صادرکنندگان بایستی میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش های مختلف براساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی در سامانه های ذیربط ثبت نمایند تا نسبت به رفع تعهد آنها دربرگشت ارز اقدام شود.

مبنای محاسبه درصد عملکرد از صادرات صورت گرفته از تاریخ 21 فروردين 97 است

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

پیش ثبت نام و فعالیت پایلوت بازار متشکل ارزی آغاز شد، نرخ ارز و سكه و طلا

شرط صدور اعلامیه تامین ارز برای واردکنندگان، همتي: سامانه نیما حذف نمی‌شود

با اعلام اونس جهاني طلا به نرخ 1278 دلار و كاهش نرخ دلار به 14050 تومان، مظنه یک مثقال طلاي 17 عيار آبشده به 1 ميليون و 853 هزار، یک گرم طلاي18عيار428 هزار، سكه طرح جديد 4 ميليون و 740 هزار، نیم سکه 2 ميليون و 650 هزار، ربع سکه 1 ميليون و 700 هزار، سکه گرمي 1 ميليون و 20 هزار تومان دادو ستد شد

اقتصاد گردان –  چهار ماه از موافقت شورای پول و اعتبار با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی می‌گذرد اما زمان آغاز به کار آن همواره به امروز و فردا افتاده آخرین اظهار نظر درباره زمان اجرای این بازار را رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام كرده که از راه اندازی بازار متشکل ارزی تا پایان خردادماه خبر داده است.

 از آنجا که صادرکنندگان و واردکنندگان و به طور اعم بخش خصوصی ذی‌نفع اصلی بازار متشکل ارزی به حساب می‌آیند، انتظار می‌رود آن‌ها در وهله اول از چگونگی نحوه کار و جزئیات این بازار مطلع باشند.

در اين رابطه عده اي از فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق هاي بازرگاني اعلام كرده اند كه  هنوز جزئیات بازار متشکل ارزی برای ما مشخص نیست و ابهام در آن وجود دارد و لازم است كه در اين زمينه اطلاع رساني بيشتري صورت گيرد كه سازوكار بازار متشكل ارزي، سنا، نيما و صرافي ها به چه شكل خواهد بود. كدام يك از ابزارهاي فعلي حذف خواهد شد و نقش نيما و سنا چگونه خواهد بود؟

فعالیت پایلوت بازار متشکل ارزی

در اين رابطه، رییس کل بانک مرکزی، گفت: سامانه نیما محور تبادل تجارت ارزی کشور است و به هیچ وجه حذف نمی‌شود.

عبدالناصر همتی در خصوص اعلام خبری مبنی بر حذف ارز نیمایی، گفت: حذف سامانه نیما از مبادلات ارزی به هیچ وجه صحت ندارد و حتی تاکید شده که صادرکنندگان ۵۰ تا ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. در حال حاضر سامانه نیما محور تبادل ارزی تجارت ارزی کشور است و به هیچ وجه حذف نمی شود.

همتی درباره تشکیل بازار متشکل ارزی، تصریح کرد: در این راستا شرکتی ایجاد و مدیرعامل آن نیز انتخاب شده است و در حال حاضر فعالیت‌های این بازار در مرحله پایلوت قرار دارد که پس از اتمام این مرحله فعالیت رسمی بازار آغاز می‌شود.

پیش ثبت نام و ورود به بازار متشکل ارزی

از سوي ديگر،  ارسال مدارک مورد نیاز جهت پیش ثبت نام و ورود به بازار متشکل ارزی توسط کانون صرافان آغاز شد و کانون صرفان از آغاز پیش ثبت نام جهت ورود به بازار متشکل ارزی خبر داد و از متقاضیان درخواست کرد تا مدارک مورد نیاز را ارسال کنند؛ این بازار به صورت یک شرکت خصوصی و متشکل از کانون صرافان، کانون بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و فرابورس و با نظارت بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد و این بانک با رصد فعالیت‌ها در صورت لزوم برای ایجاد تعادل در بازار دخالت می‌کند و نظارت بانک مرکزی بر این بازار به صورت سیستماتیک و غیر مستقیم خواهد بود.

مدل کلی بازار به نحوی طراحی شده است که در فاز اول، معاملات نقدی ارز (اسکناس) راه اندازی و سایر روش‌های معاملات ارزی در مراحل بعد گسترش می‌یابد. بازار کارگزار محور بوده و عملیات مدیریت بازار توسط تشکیل خود انتظام انجام شده و بر اساس دستور العمل‌های مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد.

نرخ‌گذاری در این بازار به این صورت انجام می شود که سیستم، پیشنهادهای عرضه از سوی فروشندگان را از پایین‌ترین قیمت به بالاترین و پیشنهادهای خرید را از بالاترین قیمت به پایین‌ترین می‌چیند سپس مظنه‌ها توسط سیستم به یکدیگر مرتبط و با اولین معامله، قیمت ابتدای روز کشف خواهد شد. این روند معاملاتی دقیقا مشابه سایر معاملات بورسی انجام خواهد شد.

بر اساس اطلاعات موجود، در ابتدا معاملات ۲ یا سه نوع ارز اصلی (دلار، یورو و درهم) آغاز شود، اما به تدریج به سایر ارزها تسری یابد. زمان معاملات این بازار از ساعت ۱۰ صبح آغاز شده و تا پایان ساعت کاری بانک‌ها ادامه می یابد. قرار است که در پایان ساعت معاملات، کار تسویه انجام شود و بدین ترتیب تسویه معاملات به روز آینده موکول نخواهد شد.

لازم به ذکر است که هم اکنون برای تعیین نرخ ارز بیشتر توجهات به سوی دبی امارات و سلیمانیه عراق است بطوری که این بازارها نقش اصلی را در تعیین قیمت دلار و سایر ارزها دارند اما با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی نرخ تعیین در ابتدای معاملات این بازار به عنوان نرخ مرجع منتشر می‌شود که قادر خواهد بود به تدریج بازارهای رقیب که خارج از کشور قرار دادند را به حاشیه براند.

شرط صدور اعلامیه تامین ارز برای واردکنندگان

از سوي ديگر، بانک مرکزی شرط پذیرش، بررسی، تحویل اسناد حمل واصله و صدور اعلامیه تامین ارز برای واردکنندگان در صورت عدم حواله وجه ارزی را به بانک‌ها ابلاغ کرد. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد: در مواردی که اسناد حمل دریافت ولیکن حواله وجه ارزی پس از تامین آن میسر نگردیده باشد، پذیرش، بررسی، تحویل اسناد حمل واصله و صدور اعلامیه تامین ارز، مشروط به انجام تسویه ریالی متقاضیان (واردکننده) با آن بانک، قبول تمامی مسئولیت‌های مترتبه توسط متقاضی و اخذ تعهدنامه کتبی از متقاضی مبنی بر عدم هرگونه ادعای آتی در خصوص پرداخت وجه خارج از چارچوب حواله مذبور و مطالبه مبلغ مربوطه با رعایت سایر مقررات بلامانع است.

در این ارتباط، بانک حق انتقال وجه به حساب غیر از حساب ذینفع (فروشنده) را نخواهد داشت. ضمنا ارائه پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا به لحاظ کمی و کیفی مطابق با اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه مورد تاکید بوده و در صورت رفع تعهد ارزی (ارائه پروانه گمرکی منطبق)، آزادسازی وثایق ذیربط بلامانع است.

نرخ ها در بازار

روز پنج شنبه 2 خرداد 98، نرخ ارز و سكه و طلا روند نزولي و با ثبات خود را حفظ كردند.  نرخ دلار در سامانه سنا  14 هزار و 51 تومان ،يورو 15 هزار و 755 تومان، درهم 3 هزار و 864 تومان، يوان 2 هزار و 166 تومان، پوند 18 هزار و 55تومان و لير تركيه 2هزار و 456 تومان اعلام شد .

در بازار آزاد و معاملات نقدي نيز دلار 14050، یورو 15938، پوند انگلیس 17912، درهم امارات 3867، لیر ترکیه 2313، یوان چین 2054 تومان دادو ستد شد. براين اساس با اعلام اونس جهاني طلا به نرخ 1278 دلار و كاهش نرخ دلار به 14050 تومان،  مظنه یک مثقال طلاي 17 عيار آبشده به 1 ميليون و 853 هزار،  یک گرم طلاي18عيار428 هزار،  سكه طرح جديد 4 ميليون و 740 هزار، نیم سکه 2 ميليون و 650 هزار،  ربع سکه 1 ميليون و 700 هزار، سکه گرمي 1 ميليون و 20 هزار تومان دادو ستد شد. 

نحوه کار بازار متشکل ارزی برای فعالان اقتصادی مبهم است

از سوي ديگر،  رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی ایران گفت: هنوز جزئیات بازار متشکل ارزی برای ما مشخص نیست و ابهام در آن وجود دارد.

«فریال مستوفی» رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران روز پنجشنبه در این زمینه به ایرنا گفت: هنوز جزئیات بازار متشکل ارزی برای ما مشخص نیست و ابهام در آن وجود دارد. 

وی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی بیشتر مربوط به ارز نقد است، ادامه داد: صرافی‌هایی که می‌توانند حواله صادرکنندگان را به اسکناس تبدیل کنند، به تبع سودی از این کار به دست می‌آورند. بعید به نظر می‌رسد این صرافی‌ها علاقه‌مند باشند ارز نقدشان را به بازار متشکل ارزی وارد کنند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره راه‌های بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: در زمان حاضر سامانه نیما و سنا داریم، بازار متشکل ارزی هم به زودی راه‌اندازی می‌شود. وجود این‌ همه بازار و سامانه تنها به سردرگمی فعالان اقتصادی منجر می‌شود.

مستوفی پیشنهاد داد که سامانه‌های دیگر در بازار متشکل تلفیق شوند تا بتوان آن را به درستی مدیریت کرد.

وی همچنین گلایه کرد: برای گرفتن چنین تصمیماتی که نتایج آن مستقیما متوجه فعالان اقتصادی است، باید با فعالان اقتصادی مشورت شود اما معمولا این اتفاق نمی افتد.

مستوفی تاکید کرد که در تدوین آئین‌نامه اجرایی بازار متشکل ارزی باید همه زوایا در نظر گرفته شود تا افراد سودجو نتوانند در آن ورود کنند.

عقب‌نشینی دلار از قله ۲ساله

 

تشدید اختلاف بین آمریکا و چین بر سر مسائل تجاری باعث شد که ارزش دلار در مبادلات امروز افت کند.

به گزارش رویترز، چهار نفر از مدیران ارشد بانک مرکزی آمریکا دیروز در همایشی اعلام کردند تداوم جنگ تجاری با چین می‌تواند باعث کاهش رشد اقتصادی آمریکا شود و این خبر معامله گران را نسبت به بیشتر بودن پیامدهای جنگ تجاری از چیزی که پیش‌تر تصور می‌شد افزایش داده است.

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد با ۰.۱۲ درصد کاهش نسبت به قله ثبت شده دو ساله اخیر در معاملات روز چهارشنبه، به ۹۷.۸۷۸ واحد عقب نشست. ماسافومی یاماموتو، استراتژیست ارزی در مؤسسه ” میزوهو سکیوریتیز” گفت: بازارها در حال ارزیابی پیامدهای منفی جنگ تجاری بر روی بازار سهام و اقتصاد آمریکا هستند. احتمالاً دولت ترامپ بانک مرکزی را بیش از پیش برای کاهش نرخ بهره تحت فشار خواهد گذاشت.

این سخنان مقامات بانک مرکزی آمریکا، انتظارات را نسبت به کاهش نرخ بهره در سال جاری برای افزایش رشد اقتصادی تقویت کرده است. پس از آن که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی متناقض گفت که امکان حل مساله شرکت هوآوی در مذاکرات تجاری وجود دارد اما در عین حال این غول تکنولوژی چینی را بسیار خطرناک خواند، سردرگمی معامله گران نسبت به فرجام جنگ تجاری تشدید شده است.

در معاملات روز جمعه، هر دلار به ۱۰۹.۵۹ ین کاهش یافت تا بدین ترتیب در دو روز گذشته ۰.۶۶ درصد ارزش خود در برابر ین را از دست داده باشد. با این حال دلار هنوز در بالاترین سطح خود در طول سه ماه اخیر در برابر پول ژاپنی قرار دارد.

دلار استرالیا با وجود کاهش ۰.۲ درصدی ارزش خود در معاملات امروز، برای نخستین بار طی شش هفته اخیر در برابر دلار صعود کرد و هر دلار استرالیا به ازای ۰.۶۸۸۴ دلار آمریکا مبادله شد. یورو که دیروز به پایین‌ترین سطح دو سال اخیر خود در برابر دلار رسیده بود با جهشی محسوس توانست تا ۱.۱۱۸۱ دلار بالا بیاید.

کاهش تولیدات کارخانه‌ها و فعالیت‌های صنعتی آلمان در ماه می باعث شده بود تا دیروز یورو چاره‌ای جز عقب نشینی گسترده در برابر دلار نداشته باشد. احتمال پیروزی احزاب راست افراطی در انتخابات پارلمان اروپا یکی از دیگر دلایلی است که تحلیل گران را نسبت به عملکرد یورو در روزهای آینده بدبین کرده است.

عطش عجیب روسیه برای خرید طلا در جهان

روسیه با عطش عجیبی در حال خرید و ذخیره‌سازی طلاست که توجه تحلیلگران جهانی را به خود جلب کرده است.

به گزارش دیلی اکسپرس، آدریان اش، رئیس بخش مطالعات شرکت بین المللی کارگزاری بولین ولت اعلام کرد که میزان خریداری طلا از سوی روسیه در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ به ابعاد بی سابقه و رکوردی جدید رسید که علامت بدی برای صلح جهانی است.

این روزنامه اعلام کرده روسیه طی سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ ذخایر طلای خود را به میزان ۱۴۵.۵ تن افزایش داده که ۶۸ درصد بیشتر از دوره مشابه در سال ۲۰۱۸ است.

پیشتر شورای جهانی طلا اعلام کرده بود روسیه طی سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی ۵۵.۳ تن طلا خریده و ذخایر طلای خود را به ۲۱۶۸ تن رسانده است.

مسکو ضمن افزایش ذخایر طلای خود سرمایه گذاری در اوراق بهادار امریکا را کاهش داده و همچنین تلاش می کند وابستگی به دلار امریکا را کاهش دهد. به این ترتیب مسکو تلاش می کند خود را در مقابل بحران احتمالی در اقتصاد جهانی مصون نگاه دارد.

رئیس بخش مطالعاتی این شرکت بین المللی کارگزاری می گوید: خریداری مقدار زیادی طلا توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی بندرت علامت خوبی برای صلح و همکاری در سراسر جهان بوده است.

وی خاطرنشان می‌سازد اگر مسکو که دارای مکان پنجم در رتبه‌بندی کشورها از لحاظ ذخایر طلا است، به خریداری طلا به مقدار و سرعت فعلی ادامه دهد، از فرانسه و ایتالیا جلو زده و جزو سه کشور پیشتاز در این رتبه بندی شده و به این ترتیب روسیه مکان خود در صحنه جهانی را تقویت خواهد کرد.

براساس گزارش اسپوتنیک، آمریکا با فاصله زیاد از دیگر کشورها هنوز بزرگترین صاحب ذخایر طلا است و روسیه برای رسیدن به آمریکا از این لحاظ باید همه طلای موجود در بازار را طی ۲۰ سال آینده خریداری کند.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

ارسال مدارک کانون صرافان به بانک مرکزی آغاز شد

کانون صرافان ایران از روز گذشته ارسال مدارک به بانک مرکزی برای ورود به بازار متشکل را آغاز کرده است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی این بازار فعلا در مرحله آزمایشی قرار دارد و پس از تکمیل این مرحله، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

اقتصادگردان– بانک مرکزی از سال گذشته خبر از ایجاد بازار متشکل ارزی داد که قرار بود بر
اساس آن خرید و فروش ارز در بازار آزاد ساماندهی شده و از سوی دیگر کشف
قیمت واقعی ارز به جای بازارهای سلیمانیه، هرات و امثال آن در تهران انجام
شود.
طی هفته‌های گذشته مسئولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
وعده‌هایی برای راه‌اندازی این بازار داده بودند، اما به رغم اینکه فرهاد
دژپسند، وزیر اقتصاد خبر از آغاز فعالیت این بازار تا هفته گذشته داد، اما
هنوز این بازار به مرحله اجرایی نرسیده است.
این در حالی است که بر اساس اطلاعات به دست آمده، کانون صرافان ایران از
روز گذشته ارسال مدارک موردنیاز جهت پیش‌ ثبت‌نام و ورود به بازار متشکل
ارزی را آغاز کرده است.
از سوی دیگر عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهای گذشته اعلام
کرده بود که بانک مرکزی اقدامات حاکمیتی خود را در زمینه راه‌اندازی بازار
متشکل ارزی انجام داده و دیگر کاری در این مورد ندارد و زمان آغاز فعالیت
این بازار به خود آن شرکت بستگی دارد.
با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی قرار است، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بانک
مرکزی به عنوان بازیگران اصلی این بازار فعالیت کرده و بتوانند خرید و فروش
ارز را از طریق مکانیزم آنلاینی که در این بازار تعریف شده، انجام دهند.
البته برخی بر این باور بودند که با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، سامانه
نیما حذف شده و این بازار جای سامانه نیما را خواهد گرفت، اما رئیس‌کل بانک
مرکزی این موضوع را رد کرده و گفته است که حذف سامانه نیما از مبادلات
ارزی به هیچ وجه صحت ندارد و حتی تاکید شده که صادرکنندگان ۵۰ تا ۶۰ درصد
ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
وی افزود: در حال حاضر سامانه نیما محور تبادل ارزی تجارت ارزی کشور است و به هیچ وجه حذف نمی‌شود.
با این حال در صورتی که بازار متشکل ارزی به اهداف اصلی تعریف‌شده برای آن
برسد و کشف قیمت ارز در تهران انجام شود، علاوه بر اینکه ممکن است سبب کاهش
قیمت ارز شود، بلکه تاثیر بسیار جدی بر جلوگیری از التهابات بازار ارز و
نوسانات آن خواهد داشت.
همتی این را هم گفته است که در حال حاضر فعالیت‌های بازار متشکل ارزی در
مرحله آزمایشی قرار دارد که پس از اتمام این مرحله، فعالیت رسمی بازار آغاز
می‌شود.
با توجه به اینکه کانون صرافان ایران از روز گذشته مراحل ارسال اطلاعات و
مدارک به بانک مرکزی را آغاز کرده است، انتظار می‌رود که با پایان یافتن
این مرحله به زودی بازار متشکل ارزی راه‌اندازی شود.
ادامه مطلب

icon برچسب ها:

5 تا 10 درصد آچارها در بازار، ساخت ایران است

رئیس اتحادیه ابزار فروشان گفت: صنعت ابزارآلات نیاز به حمایت دولت دارد تا داشته های خود همچون تامین ۵ تا ۱۰ درصدی بازار را ارتقا دهد و از سوی دیگر به تولید محصولات فناوری محور روی بیاورد.

اقتصادگردان– فریدون غمام نو درباره شرایط بازار ابزارآلات در
سال “رونق تولید” گفت: صنعت ابزارآلات به حمایت قابل توجهی از سوی دولت
نیاز دارد که مهمترین نیاز و دغدغه این صنف ورود تکنولوژی و فناوری به روز
به کشور است.

رئیس اتحادیه ابزار فروشان خاطرنشان کرد: برای تولید ابزار آلات و
پاسخگویی به نیاز بازار در راستای عدم نیاز به بازارهای وارداتی باید
کارخانه‌های به روز در کشور دایر شود؛ به طور مثال تا به امروز دریل با
کیفیت و به روز در ایران تولید نشده است.

وی یادآور شد: برای احداث کارخانه‌های به روز در ایران نیاز به سرمایه
گذاری و انتقال تکنولوژی احساس می‌شود که دولت می‌تواند با تجمیع سرمایه
این مهم را محقق کند.

غمام نو ادامه داد: در زمینه آچار تولید داخلی تنها ۵ تا ۱۰ درصد نیاز
بازار را تأمین می‌کند و مابقی نیاز بازار از طریق واردات تأمین می‌شود.

وی تاکید کرد: متأسفانه با واردات محصولات بی کیفیت چینی، تولیدات داخلی
شرایط مناسبی ندارند و باید با یک برنامه‌ریزی مناسب داشته‌های فعلی ارتقا
و محصولات دیگر در کشور با تکیه بر علم به روز تولید شود.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

قیمت وام مسکن برای اقشار مختلف

مدت هاست رکود بازار مسکن بر بازار اوراق تسهیلات مسکن فرابورس نیز اثر گذاشته و تقاضا را برای این اوراق کاهش داده است. در حال حاضر هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس ایران در حدود ۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.

اقتصادگردان– در هفته های اخیر قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن با نوسانات زیادی مواجه نبوده است.

وضعیت کلی بازار مسکن که با توجه به افزایش قیمت ها در رکود به سر
می‌برد، به این شرایط دامن زده و مقدار تقاضا را برای خرید اوراق تسهیلات
مسکن کم کرده است.

در آخرین روز کاری فرابورس ایران در این هفته امتیاز تسهیلات مسکن
اردیبهشت ماه ۵۰ هزار و ۸۰۰ تومان بود؛ در صورتیکه قیمت تسه فروردین امسال
حدود ۵۲ هزار تومان تعیین شده بود.

گفتنی است، قیمت اکثر اوراق منتشر شده در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به طور میانگین ۵۰ هزار تومان اعلام و داد و ستد شده است.

ارزیابی محاسبه هزینه وام مسکن، از آنجا که قیمت بیشتر تسه ها حدود ۵۰
هزار تومان است، قیمت هر ورق تسه را به طور متوسط ۵۰ هزار تومان در نظر
گرفته و با این رقم هزینه وام مسکن برای افراد مختلف در این گزارش محاسبه
شده است.

هزینه وام برای زوجین

زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه
تسهیلات مسکن خریداری کنند. آن‌ها باید ۱۰ میلیون تومان صرف خرید این ۲۰۰
برگ ها کنند. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت
خرید آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، دو میلیون تومان اضافه می‌شود. در
نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۲
میلیون تومان صرف شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیش‌تر از ۲۰۰ هزار
نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که
برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند و با این حساب باید
هشت میلیون تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب دو میلیون
تومان برای خرید اوراق وام جعاله در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون
تومانی باید ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این، زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر
می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری
کنند که باید شش میلیون تومان بابت خرید اوراق بپردازند. هم‌چنین برای
دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید دو میلیون تومان
پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی هشت میلیون تومان از
سوی زوجین باید پرداخت شود.

هزینه وام برای مجردها

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که
در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون
تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان
وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق
تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق شش میلیون تومان،
افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ پنج میلیون تومان
و افراد گروه سوم مبلغ چهار میلیون تومان پرداخت کنند.

البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ دو میلیون تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن قابلیت معامله در فرا بورس ایران را دارد و ارزش
اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره
شش ماهه قابل تمدید است.

این اوراق با توجه به این‌که چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده، قیمت متفاوتی دارد.

 در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از
تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی
دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

خیز طلای جهانی برای افزایش دوباره قیمت

قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی پس از افت ارزش دلار در واکنش به آمار اقتصادی آمریکا و تجدید امیدواری‌ها به کاهش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا، رشد قیمت روز گذشته خود را حفظ کرد و ثابت ماند.

اقتصادگردان– هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز
جاری بازار سنگاپور ثابت بود و در ۱۲۸۳.۵۶ دلار ایستاد. بهای معاملات این
بازار روز گذشته ۱.۱ درصد صعود کرد و تا مرز ۱۲۸۷.۲۳ دلار پیش رفت. طلا از
ابتدای هفته جاری تاکنون ۰.۵ درصد رشد قیمت نشان می‌دهد.

در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا ۰.۲ درصد کاهش داشت و به ۱۲۸۳.۱۰ دلار رسید.

به گفته پیتر فانگ، مدیر معاملات شرکت فلزات
ارزشمند وینگ فانگ، طلا در حدود مرز ۱۲۷۰ دلار حمایت خوبی یافته است و پس
از انتشار آمار اقتصادی نه چندان مطلوب آمریکا که قیمت طلا را بالا برد،
معامله گران اقدام به خرید دوباره قراردادهایی کردند که پیش از این واگذار
کرده بودند. وی در ادامه افزود: اگر طلا بتواند قیمت ۱۲۹۰ تا ۱۳۰۰ دلار را
بشکند، می‌تواند به سطح بالاتری صعود کند.

دلار آمریکا که هفته جاری به بالاترین رکورد
خود در دو سال اخیر صعود کرده بود، پس از انتشار آمار اقتصادی ضعیف در
آمریکا و احتمال زیان اقتصاد این کشور از جنگ تجاری با چین که انتظارات
برای کاهش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا را بالا برد، به عقب
نشینی تن داد.

فروش خانه‌های تک‌نفره در آمریکا در آوریل
به دلیل افزایش قیمت‌ها، به پایین‌ترین رکورد در دو سال و نیم گذشته سقوط
کرد. همچنین فعالیت بخش تولیدی این کشور در ماه مه به پایین‌ترین نرخ در یک
دهه اخیر سقوط کرد و نشان داد کندی شدید رشد اقتصادی در راه است.

نرخ‌های بهره پایین‌تر از قیمت طلا پشتیبانی
خواهد کرد زیرا هزینه نگهداری این فلز که سوددهی ندارد کمتر می‌شود و
جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری پیدا می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، چهار مقام بانک مرکزی
آمریکا در اظهاراتی اذعان کردند که تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین
ممکن است رشد اقتصادی این کشور را تهدید کند. این در حالی است که جروم
پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا پیش از این گفته بود هنوز زود است تأثیر
تنش‌های تجاری روی سیاست پولی ارزیابی شود.

با این حال قیمت طلا با فشارهای کاهشی روبرو
شده زیرا سرمایه گذاران با مشاهده تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین ترجیح
می‌دهند دلار خریداری کنند. این فلز ارزشمند بیش از ۵ درصد کمتر از رکورد
قیمت ۱۳۴۶.۷۳ دلار در فوریه امسال است.

وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز پیش بینی کرد
هر اونس طلا برای تحویل فوری ممکن است مقاومت در مرز ۱۲۸۶ دلار را شکسته و
تا مرز ۱۲۹۰ دلار صعود کند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره
برای تحویل فوری ثابت بود و در ۱۴.۵۸ دلار ایستاد. هر اونس پلاتین برای
تحویل ۰.۱ درصد افزایش یافت و ۸۰۱ دلار معامله شد. هر اونس پالادیم برای
تحویل فوری با ۰.۶ درصد افزایش، به ۱۳۱۸.۶۳ دلار رسید.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

دانلود موزیک ویدئوی جدید Merve Ozbey به نام Tebrikler

دانلود موزیک ویدئوی جدید Merve Ozbey به نام Tebrikler

دانلود با لینک مستقیم :  ۱۰۸۰ Full HD

 Merve Ozbey – Tebrikler

دانلود با لینک مستقیم : HD 720

Merve Ozbey – Tebrikler

The post دانلود موزیک ویدئوی جدید Merve Ozbey به نام Tebrikler appeared first on تک ترانه TAKTARANEH.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

بازدهی بازار سرمایه به ۲۰ درصد رسید

نماگر اصلی بازار سرمایه از ابتدای امسال بیش از ۲۰ درصد رشد داشته که سهم هفته اخیر از این مقدار نزدیک به دو درصد بوده است. البته باتوجه به بالا بودن ریسک بازار، غیر حرفه ای ها نباید به صورت مستقیم در بازار سهام سرمایه گذاری کنند.

اقتصادگردان– حجم کل معاملات در هفته اخیر ۱۷ هزار و ۱۹۰ میلیون سهم بود که نسبت به
هفته گذشته از افت ۱۶ درصدی حکایت می‌کند،  چرا که طی هفته قبل این رقم به
۲۰ هزار و ۳۴۸ میلیون سهم می رسید. این در حالی است که تعداد معاملات انجام
شده هفته اخیر تقریبا با هفته گذشته برابر بوده است.

در عین حال شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران در این
مدت ۴۱۵۱ واحد رشد کرد و به تراز ۲۱۵ هزار و ۱۶۹ واحدی رسید. در نتیجه بورس
تهران توانسته به معامله گران این بازار به طور متوسط ۱.۹ درصد سود دهد.

در ابتدای سال جاری شاخص کل بورس در نیمه تراز ۱۷۸ هزار واحدی بود اما
تا کنون این عدد بیش از ۳۶ هزار واحد رشد کرده و در دو ماه ابتدایی سال سود
متوسط ۲۰ درصدی را برای فعالان این بازار داشته است.

 البته طبیعی است که افرادی که غیر حرفه ای هستند و بدون شناخت از بازار
سرمایه به طور مستقیم وارد این بازار شدند و در نتیجه ریسک های بالایی را
پذیرفته اند دچار ضرر و زیان هم شده باشند.

شاخص آزاد شناور نیز در پنج روز کاری اخیر ۵۵۲۰ واحد افزایش یافت و به رقم ۲۴۲ هزار و ۶۲۶ واحدی رسید.

 همچنین شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر رشد ۱۳۲ واحدی را تجربه کرد. شاخص بازار اول و دوم نیز در این مدت ۱۷۵ و ۲۳۶ واحد رشد را شاهد بودند.

نوسانات قیمت ارز، اخبار کلان اقتصادی و سیاسی و مقدار ورود و خروج
نقدینگی به بازار سرمایه ناشی از این رویدادها بیشترین تاثیر را روی
متغیرهای بازار گذاشته و فعالان بازار بیش از اینکه به مسایل بنیادی شرکت
ها و صورت های مالی آن ها توجه کنند به مسایلی از این دست توجه دارند و این
موضوع سبب نوسانات بسیاری در بازار سهام شده است.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

دانلود موزیک ویدئوی جدید Cansu به نام Artık Anlıyorum

دانلود موزیک ویدئوی جدید Cansu به نام Artık Anlıyorum

دانلود با لینک مستقیم :  ۱۰۸۰ Full HD

 Cansu – Artik Anliyorum

دانلود با لینک مستقیم : HD 720

Cansu – Artik Anliyorum

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

وصولی های بانک سینا 163 درصد رشد داشته است

در پایان سال 97:

عضو هیات مدیره بانک سینا گفت: میزان وصولی های این بانک در سال 97 از رشد 163 درصدی برخوردار شده است.

اقتصادگردانعلی رضا تقدیری گفت: با برنامه ریزی و
تلاش همکاران ستاد و مناطق بانک سینا، میزان وصولی نقدی و غیر نقدی این
بانک در سال 97 با رشد 163 درصدی همراه بوده است.

عضو هیأت مدیره بانک سینا اظهار داشت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته در
سال منتهی به اسفند 97 رشد 104 درصدی در وصول مطالبات پرونده های حقوقی از
محل وجوه نقد و تملیک اموال را شاهد بودیم که امیدواریم این روند در سال
جاری هم تداوم یابد.

وی گردش صحیح و سریع منابع و مصارف در سیستم های اقتصادی را بیانگر سلامت و
کارایی روش های اجرایی آن سیستم دانست و گفت: بدیهی است در بانک ها نیز به
طریق اولی، پارامترهای تامین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع جذب
شده و نحوه بازگشت مجدد منابع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
بنابراین ضرورت دارد همواره موازنه ای بین جذب، مصرف و بازگشت به موقع و در
مدت زمان تعیین شده منابع به شبکه وجود داشته باشد.

ادامه مطلب

icon برچسب ها: